Om een bepaald niveau te bereiken en succesvol aan wedstrijden mee te kunnen doen, moeten sporters uren maken. In een selectietraining moeten meer aanwijzingen gegeven worden dan in een recreatieles omdat de onderdelen die geleerd moeten worden van een hoger niveau zijn.

Dit vereist een hoger opgeleide coach, die een hogere vergoeding krijgt. Er wordt meer gebruik gemaakt van de zaal en de toestellen die we gebruiken zijn kostbaar. Ook zijn de groepjes kleiner dan in de normale lessen zodat de kinderen meer aandacht krijgen, dus zijn veel coaches tegelijk nodig om de veiligheid en vooruitgang van het kind te waarborgen.

Dit alles brengt financiële consequenties voor de ouders van selectieleden met zich mee. De contributie voor een wedstrijdsporter is hoog in absolute zin, maar omdat er zoveel uren getraind wordt is het bedrag per uur lager dan dat van en recreatiesporter. Om een indruk te geven: in elke eredivisieturn(st)er 'investeert' TURNZ jaarlijks omgerekend een bedrag van circa € 5.000 aan trainerssalarissen, zaalhuur en overige kosten. Voor de lagere selectiedivisies is dat nog altijd circa € 2.500 per turn(st)er.

Tot op heden hanteert TURNZ Amsterdam Gymnastics een contributielijst met een staffel: de eerste uren zijn duur maar naarmate je meer uren traint wordt elk uur goedkoper. Bij 15 uur is de maximale te betalen contributie bereikt: als je daarna nog meer uren per week traint hoef je die niet meer extra te betalen.          Naar de contributiestaffel >

Naast clubcontributie zijn er nog een extra posten: de Bondscontributie (1x per jaar), magnesium, kleine benodigdheden voor de training (per trainingsgroep verschillend), wedstrijdgelden, kleding voor wedstrijden (verplicht) en stages.