Hoe opzeggen

LET OP: Beëindiging van het lidmaatschap van Turnz gaat UITSLUITEND VIA DEZE WEBSITE. Alleen zo kunnen wij garanderen dat uw uitschrijving tijdig en correct verwerkt wordt, zodat er geen onnodige contributietermijnen in rekening worden gebracht.  

Opzegtermijnen

Recreatiesport

Recreatiesport

Met betrekking tot de recreatiesport geldt dat er alleen opgezegd kan worden binnen de actieve lestermijn.

De 5 lestermijnen zijn:

  • Termijn 1 - September / Oktober
  • Termijn 2 - November / December
  • Termijn 3 - Januari / Februari
  • Termijn 4 - Maart / April
  • Termijn 5 - Mei /  Juni

In de maanden Juli en Augustus wordt geen contributie geind. 

Voorbeeld. Je zegt op 10 februari, je betaalt dan contributie tot 28 februari. Voorbeeld 2: Je zegt op op 10 maart, je betaalt dan contributie tot 30 april.

Wedstrijdsport

Voor de wedstrijdsportleden (eredivisie, 1e t/m 3e divisie, N1 t/m N3, voorbereidingsgroepen) geldt conform de statuten > een jaarcontributie, naar keuze per kwartaal of in maandelijkse termijnen te voldoen. Met betrekking tot het beëindigen van het lidmaatschap geldt dat dit binnen het actieve seizoen moet gebeuren. Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Uitzonderingssituaties

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van bovenstaande regel afwijken. De aanvrager moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij het bestuur via bestuur@turnz.nl.