De trainingsgroepen worden getraind door een trainingsteam. Dit team bestaat bij de dames uit 8 coaches, stagiairs en assistent-coaches. Bij de heren zijn er 3 coaches en stagiairs.

Iedere groep heeft een verantwoordelijke trainer en een vast aanspreekpunt voor de communicatie, maar alle trainers werken samen om de turndoelen te kunnen realiseren. Zij hebben wekelijks overleg over de sporters en het trainingsproces. 

Iedere coach is competent om de turn(st)ers te helpen bij het ontwikkelen van zijn/haar turnvaardigheden. 

Taakverdeling 2016-2017

Aanspreekpunt algemene zaken dames: Claudia Werkhoven >
Aanspreekpunt algemene zaken heren: Alexander Chvartchenko >

Dames coaches 

 

Heren coaches