Diploma Turndagen bij Turnz

Goedenavond Leden, Ouders & Verzorgers,

Aankomende week zijn de eerste diploma turn dagen bij Turnz. Tijdens de  (eigen) recreatieve turnlessen laten alle kids zien wat zij hebben geleerd, en ontvangen uiteraard een mooi diploma. 

(Dit geldt niet voor de kleuter/Nijntje lessen, de recreatie plus groepen en de selectie groepen)

Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen kijken en aan te moedigen.

Hieronder uitgebreide informatie over de diploma turn dagen.

Waarom? 

Veel kinderen in Nederland sporten. Meestal door het kind zelf gekozen, omdat het gezellig is, leerzaam is, uitdagend is, in teamverband is of juist individueel is. Wat de reden ook is, zij kiezen de sport, omdat ze het leuk vinden en er graag beter in willen worden. Dat gaat niet meteen om het trainen voor de Olympische Spelen, maar simpelweg, oefenen, leren en beter worden. Voor de een zijn dit kleine beter-beweeg-stapjes en voor een ander gaat dit om grotere vorderingen. 

Veel recreatieve turnsters zitten op turnen, omdat zij het gezellig vinden en van “over de kop gaan” houden. Maar met meestal 1 uur training in de week, is meedoen aan wedstrijden niet altijd mogelijk of handig. Doordat er dan een toetsingsmoment ontbreekt, is ook niet altijd duidelijk wat de turnster kan, wat zij nog zou kunnen leren en waar zij nog aan kan werken. 

Ook voor de minder getalenteerde kinderen is het stimuleren van de kleine stapjes belangrijk. Voor hen zijn tenslotte kleine stapjes, soms grote overwinningen. 

Kinderen zijn vanaf jonge leeftijd gewend om op school een rapport mee naar huis te krijgen. Een beoordeling van de ontwikkeling en de resultaten, maar biedt ook een houvast voor verbeterpunten en welke aspecten extra aandacht vragen. Binnen het onderwijs is het gebruikelijk om het leerproces met rapporten te monitoren. 

Het toetsen van de ontwikkeling biedt – net als op school – houvast in het leerproces. Het is leuk om te weten wat al heel goed gaat, maar het is ook fijn om te weten wat de volgende doelen worden en welke bewegingen nog extra aandacht vragen. 

Diploma Turndagen stimuleren ontwikkeling op alle niveaus, zonder dat dit direct wordt gekoppeld aan presteren. Het hoeft niet altijd gekoppeld te zijn aan “een 10” of een medaille. Het beheersen van de koprol, of het zelfstandig halen van de borstwaartsom zijn ook prestaties. Daarom is Diploma Turnen het perfecte alternatief voor een wedstrijd, omdat er geen oefeningen uit het hoofd hoeven te worden geleerd en het puur gaat om de toetsing van de ontwikkeling. Dit is een positieve stimulans om weer in de trainingen aan de slag te gaan met eventuele verbeterpunten. 

Dit biedt helderheid voor de train(st)ers, ouders & kinderen. Dat is niet alleen handig en wenselijk, maar ook erg leuk!  

Wat? 

De turn(st)ers tonen hun elementen aan “de jury”. De elementen staan op de diploma’s en deze corresponderen met de lesdoelen van de beweegniveaus. De jury hoeft geen aftrekken te bepalen, de moeilijkheid van de oefening uit te rekenen of met steno-schrift mee te schrijven. Dat betekent dat de train(st)ers en assistent-trainsters ook de elementen kunnen beoordelen. Het gaat tenslotte niet om een eindcijfer of om winnen, maar in kaart brengen van de individuele ontwikkeling staat centraal.

Hoe? 

Per lesuur worden verschillende thema’s getoetst door “juryleden”. Deze juryleden zijn de train(st)ers en assistenten van de lessen zelf. De juryleden beoordelen of het element:

  1. Het lukt nog niet (0 punten)
  2. Het lukt met een beetje hulp en/of aanwijzingen (1 punt)
  3. Zelfstandig, maar de uitvoering is nog niet zo goed (2 punten)
  4. Het lukt zelfstandig en goed (4 punten)
  5. Het lukt zelfstandig, goed & mooi (6 punten)

De juryleden noteren de score per element op het ‘jurybriefje’. Deze wordt later overgenomen in het Turnster-Volg- Systeem. En deze worden ook op de diploma’s aangekruist.

Heel veel plezier aankomende week! Laat u ons weten wat u van de diploma dagen vond?

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag!

Turnz Recreatie Team