Wedstrijdsporter bij TURNZ kun je niet zomaar worden. We nodigen hiervoor  (jong) talent in onze eigen club uit. Ook nemen we regelmatig talentvolle kinderen van andere verenigingen aan. Ben je benieuwd of je in aanmerking komt? Neem dan contact op met je huidige trainer, of informeer bij Claudia Werkhoven > (meisjes) of Alexandr Chvartchenko > (jongens). In principe is de uitnodiging om in de wedstrijdsportselectie te turnen één jaar geldig. 

Hoeveel uur per week trainen wedstrijdsporters? >

Rechten en plichten van wedstrijdsporters >

Waarom betalen wedstrijdsporters veel meer contributie dan recreatiesporters? >

 


Goed om te weten

  • De selectie maakt onderdeel uit van de vereniging TURNZ Amsterdam Gymnastics.
  • Bij instroom na 1 september wordt evenredig bepaald wat je over de eerste betaalperiode verschuldigd bent.
  • Kijk hier voor informatie over selectiecontributie >  selectielesuren >  selectieopzegprocedure >
  • Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Voor 1 september van het nieuwe seizoen moet schriftelijk zijn opgezegd.
  • De vereniging kent een jaarcontributie. Bij ledenvergadering is vastgesteld dat er geen mogelijkheid bestaat om tussentijds op te zeggen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat we tussentijds geen nieuwe leden meer kunnen werven. Hierdoor zouden de kosten van een vroegtijdig vertrek op de schouders van andere leden komen te rusten wat ongewenst is.
  • Alle leden zijn lid van de KNGU en daar wordt bondscontributie voor betaald.