Zijn er ook financiële tegemoetkomingen?

 
 
 

TURNZ Amsterdam Gymnastics vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan sport

Zelf proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Daarnaast willen we je graag wijzen op de mogelijkheden die er zijn als een tegemoetkoming in de kosten gewenst is:

Bijzondere bijstand

Binnen de gemeente Amsterdam kun je in bepaalde gevallen een verzoek indienen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is extra hulp voor mensen die weinig te besteden hebben. Als je bepaalde dingen écht nodig hebt, maar deze niet zelf kunt betalen, dan kan de gemeente hulp bieden. Je komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als je een laag inkomen hebt. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, het minimum loon of alleen AOW. De gemeente rekent uit of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Kijk voor meer informatie www.amsterdam.nl en zoek op ‘bijzondere bijstand’.

Jeugdsportfonds

Sporters tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor financiële steun vanuit het Jeugdsportfonds. Meer informatie hierover is te vinden op www.amsterdam.jeugdsportfonds.nl >

Stichting Leergeld

Deze stichting geeft in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in kosten die gemaakt worden door schoolgaande kinderen. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl >