Wat is de hoogte van de contributie?

 
 

Dat is vooral afhankelijk van het aantal uren.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal wekelijkse trainingsuren en de locatie waar je sport. 

De kosten voor onderlinge wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om zijn niet in de contributie inbegrepen.